ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на стационарни системи и преносими газоанализатори и газсигнализатори

Извършване на абонаментно сервизно обслужване, включващо доставка и монтаж на резервни части и консумативи, профилактика и диагностика на наличните в ОП СПТО стационарни системи и преносими газоанализатори, газсигнализатори, съгласно изискванията на производителя на съответната марка. Пазарно проучване