ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности

Избор на фирма за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности, свързани с изграждането и осигуряването на превантивни обезопасителни мероприятия по съществуващи строителни конструкции и съоръжения в зоната за складиране и товарене на RDF гориво Пазарно проучване