ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за „Оптимизиране на пространственото помещение „Дневна-столова“ в административната сграда на територията на площадка „Садината“

Целта на пазарното проучване е избор на фирма за проектиране, изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма за оформяне на два броя фронт-офиси в помещение „Дневна-столова в Административната сграда и два броя врати в помещение “столова“ в помощната сграда към Сградата за механично сепариране. Предметът на пазарното проучване е офисите да бъдат изпълнени от Алуминиева…