ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За сервизна поддръжка на Мотокари Mitsubishi Forklift в завод за МБТ – ОП СПТО

Целта на пазарното проучване е изпълнение на заложените дейности  по осигуряването на сервиз, поддръжка и профилактика на мотокарите в завод за МБТ

Пазарно-мотокари

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-За абонаментно обслужване и специализиран технически сервиз на ел. съоръжения 110/20 кV

Абонаментно обслужване и специализиран технически сервиз на ел. съоръжения 110/20 кV, намиращи се на територията на ОП СПТО

Пазарно- ел. съоръжения