ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на фирма за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП „СПТО“

Избор на фирма за сключване на договор за закупуване и доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ОП СПТО по заявка на възложителя.   Пазарно проучване-канцеларски материали