ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка, монтаж, баланс и сервиз на нови гуми и джанти

Пазарното проучване обхваща Доставка на нови гуми (зимни и летни) и джанти, в зависимост нуждите на Възложителя; смяна на гуми (нови или собствени на ОП СПТО) – демонтаж, монтаж, баланс; Ремонт на гуми.

 

Пазарно проучване-гуми

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за доставка на препарат за намаляване на концентрацията на органични замърсители

Предмет на пазарното проучване е „Доставка на препарат за намаляване на концентрацията на органични замърсители в резервоарите за  дъждовни и дренажни води в ОП СПТО – ИБТ „Хан Богров“

 

Пазарно проучване-препарат