ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на застрахователен брокер

Избор на застрахователен брокер за предоставяне на застрахователни и консултантски услуги при изготвяне на обществени поръчки за избор на застраховател за нуждите на оп спто с цел: Професионално планиране и администриране на застраховките на предприятието; Оценка на обективните застрахователни рискове, които да бъдат покрити; Професионално изработване на критерии за избор на застрахователни компании при провеждане…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за избор на консултантска фирма

Избор на консултантска фирма за поддържане на системата за управление на безопасността и здравето при работа съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007; подготовка и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015; преминаване към новата версия на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; обединяване на посочените системи за управление в…