ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки за работещите в ОП СПТО

Предмет на пазарното проучване е доставка на бутилирана минерална вода и безалкохолни напитки, описани в Таблица № 1, по периодични заявки на Възложителя.

 

Пазарно проучване-напитки