ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ-за доставка на армираща система от хексагонална двойно усукана поцинкована телена мрежа с вплетена арматура

Избор на фирма за доставка на армираща система от хексагонална двойно усукана поцинкована телена мрежа с вплетена арматура №10 през 150 мм, като материал за изработка на съоръжения на територията на площадка „Садината“ Пазарно проучване