ПАЗАРНО ПРОУЧВАНE-За избор на фирма-изпълнител за Осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития

Предметът на пазарното проучване е осигуряване и извършване на услуги по организиране, провеждане на събития (тийм билдинг, семинари, конференции, обучения и други) , свързани с изпълнението на дейностите на ОП СПТО.   Пазарно проучване – организиране на събития