ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За сключване на договор с фирма за абонаментно поддържане на пожароизвестителна и пожарогасителна системи

Сключване на договор за абонаментно поддържане на пожароизвестителна и пожарогасителна системи при ОП СПТО: 1.1.Пожароизвестителна система при завод за МБТ площадка „Садината“; 1.2.Пожарогасителна (спринклерна) система при завод за МБТ площадка „Садината“, състояща се от електрическа помпа, дизелова помпа, жокер помпа и 3 (три) броя компресорни станции; 1.3.Пожароизвестителна система при ИБТ „Хан Богров“   Пазарно-пожароизвестяване и…