Пазарно Проучване – Абонаментно обслужване и специализиран технически сервиз

Aбонаментно обслужване и специализиран технически сервиз на ел. съоръжения 20 кV, намиращи се на територията на ОП „СПТО“       Пазарно проучване за сервиз на съоръжения 20 kV