ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на ОП СПТО

Избор на изпълнител за дизайн, предпечатна подготовка и печат на информационни и рекламни материали за нуждите на ОП СПТО на български и английски език по дизайн, предложен от изпълнителя и съгласуван с възложителя   Пазарно проучване

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЛЯТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОП СПТО

      Избор на фирма за закупуване и доставка на лятно работно облекло за нуждите на работниците на ОП СПТО      Download – Пазарно проучване-лятно работно облекло