ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП СПТО

Закупуване на  индустриални прахосмукачки за нуждите на ОП СПТО съгласно приложената техническа спецификация.   Download – Пазарно-проучване прахосмукачки