ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Ремонт на електродвигатели и водни помпи на площадка „Хан Богров” и ДНО „Садината”

Сключване на договор с фирма за ремонт на електродвигатели и водни помпи на площадка Хан Богров” и ДНО „Садината”

Download – Пазарно проучване ремонт на ел. двигатели

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – за закупуване на кабели за нуждите на ОП „СПТО”

Във връзка с процеса на експлоатация и поддръжка на електрическите съоръжения на площадка ИБТ „Хан Богров” и площадка ДНО „Садината” се налага да се закупуват кабели необходими за свързване на контролно-измервателни и командни уреди и апарати, за опроводяване на електроапаратура, за изграждане на електрически и осветителни инсталации, за захранване на електрически табла, за направа на удължители…

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – ЗАКУПУВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА МАСЛО ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ НА КОГЕНЕРАТОРИТЕ НА ИБТ „ХАН БОГРОВ“

Избор на фирма за закупуване на 1000 литра масло и извършване на мониторинг на качеството на маслото по време на експлоатацията на двигателите на двата когенератора на ИБТ „Хан Богров“

Download – Пазарно проучване масло