Пазарно проучване – консултантски услуги

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА, КОНТРОЛ И ТЕКУЩО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРИЯ „САДИНАТА“.     Download – Пазарно проучване – консултантски услуги   Виж – Приложение 1