ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – извършване на годишна метрологична проверка на автовезни

Избор на фирма за организиране и изпълнение на дейностите за извършване на годишна метрологична проверка на автовезните в ДНО „Садината“     Download – Пазарно проучване – Годишна метрологична проверка