ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ, ДНЕВНИЦИ И ОТЧЕТНИ КНИГИ

Избор на изпълнител на рамков договор за изработване, отпечатване и доставка на формуляри,  дневници и отчетни книги по дизайн, предложен и одобрен от възложителя     Download – Пазарно проучване – печатни материали