ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Геодезично заснемане на обекти, свързани с експлоатацията, изграждане и надграждането на Депо „Садината”

Извършване на услуги за геодезично заснемане на обекти, свързани с експлоатацията, изграждане и надграждането на Депо „Садината”   Download – Пазарно-проучване-Гeoдезия