ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ, ДНЕВНИЦИ И ОТЧЕТНИ КНИГИ

Избор на изпълнител на рамков договор за изработване, отпечатване и доставка на формуляри, дневници и отчетни книги по дизайн, предложен и одобрен от възложителя

Download – Пазарно проучване – печат на формуляри дневници и отчетни книги