ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Годишна метрологична проверка

Избор на фирма за организиране и изпълнение на дейностите за извършване на годишна метрологична проверка на автовезните в ИБТ „Хан Богров“   Download – Пазарно проучване – Годишна метрологична проверка

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – Избор на фирма за калибриране на вторичен преобразувател за температура

Избор на фирма за калибриране на вторичен преобразувател за температура – многоканален цифров термометър с RTD Pt 100 на ИБТ „Хан Богров“   Download – Пазарно проучване – Вторичен преобразувател