УСТОЙЧИВО ЗАРАБОТИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОБИОТЕХНОЛОГИИТЕ

УСТОЙЧИВО ЗАРАБОТИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОБИОТЕХНОЛОГИИТЕ Два випуска завършили специалисти магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“,„Биобизнес“ и „Екомениджмънт“ работят, решават критични проблеми на екотехнологиите, подобряват тяхната ефективност и допълнително се обучават в създадения БИЗНЕС ИНКУБАТОР  с партньори – Софийска община / в лицето на Зам. Кмета по…

Завършване на учениците от Столичното Предприятие за Третиране на Отпадъци

„Завършването на нашите ученици от Столичното Предприятие за Третиране на Отпадъци бе много вълнуващ момент и за учители, и за ученици. Удоволствие бе за екипа ни от ЕЛИС да работим с толкова мотивирани и знаещи хора! Благодарим на всички за усилията и постигнатите резултати. Надяваме се научено да Ви бъде полезно в работата. Специални благодарности…