ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИООТПАДЪЦИ

Избор на фирма за обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци за нуждите на ИБТ “Хан Богров” – ОП “СПТО” Download – Пазарно проучване обезмирисяване на контейнери за биоотпадъци

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА НАЕМАНЕ НА ЦИСТЕРНА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ

Избор на фирма за наемане на цистерна за извозване на инфилтратни води от Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“ до Пречиствателна станция „Садината“ Download – Пазарно проучване цистерна за инфилтрат