Кметът на София Йорданка Фандъкова инспектира строителството на завода за механично- биологично третиране на отпадъците в София

Строителят е успял да компенсира забавянето получено вследствие на неблагоприятните климатични условия, установи по време на проверката столичния кмет. Към момента се изграждат всичките пет основни производствени сгради: приемна , сгради за механично сепариране, за биологично сушене, за производство на РДФ -гориво, за товарене и съхранение на горивото. Започнал е монтажът на стоманобетонните елементи и…