Избор на фирма за наемане на цистерна за извозване на инфилтратни води от Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“ до Пречиствателна станция „Садината“

Download – Пазарно проучване цистерна за инфилтрат