Уред, служещ за изсушаване на проби от твърдо възстановено гориво (RDF) в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Бързият сушилен шкаф е необходим за работа в лабораторни условия за подготовка на представителни извадки за последващи анализи на материала.

Пазарно проучване

Образец на оферта