Целта на пазарното проучване е избор на изпълнител за Доставка на индукционни нагреватели за монтиране на лагери съобразно нуждите на ОП СПТО.

Пазарно проучване