Избор на фирма за закупуване на 1000 литра масло и извършване на мониторинг на качеството на маслото по време на експлоатацията на двигателите на двата когенератора на ИБТ „Хан Богров“

Download – Пазарно проучване масло