Сключване на договор с фирма за следгаранционно сервизно и абонаментно обслужване на лентови везни Ramsey Micro-Tech 9101, производство на фирма Thermo SCIENTIFIC, за нуждите на ОП СПТО.

 

Пазарно-проучване – лентови везни