Изработване по приложена схема от Възложителя на индустриални стелажи за складиране на палетизирани и непалетизирани товари за склад в завод МБТ, доставка и монтаж.

Пазарно проучване

Схема