Абонаментно поддържане на съоръжения с повишена опасност – съдове под налягане и газови инсталации, съгласно изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Пазарно проучване

Приложение 1 – Оферта