Избор на фирма за доставка на тел – консуматив на балиращи преси, функциониращи на територията на Завод за МБТ на отпадъци, село „Яна“, местност „Садината“.

 

Пазарно-доставка на тел