Новата ни цел е инсталацията за оползотворяване на RDF в „Топлофикация София“ и изграждане на съоръжения за третиране на утайките с цел извличане на енергийния им потенциал. Използването на RDF в ТЕЦ София ще намали нуждите от природен газ с 10%. Това каза Мария Бояджийска, заместник-кмет „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община при участието си във Вторaта годишна конференция „Индустриално строителство и инвестиции 2015“, която се провежда в София.
Използването на RDF осигурява енергия за отопление от отпадъци за 30% от клиентите на „Топлофикация София“.
Заводът за механично-биологично третиране е част от големия проект с европейско финансиране „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община“, като 84,26 % от инвестицията за завода за МБТ е безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Околна среда“.
Интегрираната система за управление на отпадъците е прилагането на интегриран подход при събирането, третирането и оползотворяването на отпадъците по съвременен, иновативен и високотехнологичен начин, което се прави в тези модерни съоръжения.
Пестенето на ресурси, използването на отпадъците като ресурс чрез производството на електро и топло енергия и рециклирането са мерки, които се препоръчват от Европейската Комисия.

Източник : http://www.sofia.bg – Столична община