Има положителна еко-оценка за инсталацията за оползотворяване на РДФ-гориво в ТЕЦ „София“ и проектът ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, обяви министърът на околната среда Ивелина Василева. По думите и, това ще позволи 30 хил. столичани да се отопляват чрез оползотворяването на РДФ горивото, получено в завода. Тя изрази надежда, че проектът ще бъде изпълнен така успешно, както и първите две фази от него. Заводът за преработка на отпадъци на столицата е на стойност 346 млн. лв., като 84% от тях е размерът на безвъзмездната финансова помощ. Това е най-големият проект по ОПОС 2007-2013г., който е получил признание не само в България, но и в Европа. Благодарение на него Столичната община изпълнява целите по отношение на управлението на отпадъците – увеличаване дела на рециклирането и повторната употреба, намаляване на количествата за депониране, превръщане на отпадъка в ресурс”.