Съгласно графика на строителство на завода в сградата за механично сепариране вече се правят проби, които целят синхронизация на монтираните машини и оборудване. Предвижда се поетапно тестване на всички отделни подобекти в приемна сграда, сградата за биологично преработка, сградата за производство, рафиниране, складиране и съхранение на RDF-гориво, както и на пречиствателната станция. Тестването ще продължи през април, май, юни и юли.