Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 09.04.2019 г., в ОП СПТО студенти от Лесотехнически университет, факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ IV-ти курс проведоха учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“, както и пречиствателните съоръжения за отпадъчни…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 21.03.2019 г., студенти от Висшето Училище на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (ВУФАМ) от две магистърски програми, специалност „Международен транспорт“, профил Централна и Източна Европа, и специалност „Бизнес администрация“, посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе в рамките на курсовете по Мениджмънт на доставките, производство и качество, и Логистика. Групата се запозна със съоръженията…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.11.2018 г., студенти от ESFAM, специалност „Публична администрация“ посетиха ОП СПТО. Във връзка с разработването на проект, свързан с управление на отпадъците, студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.  

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.10.2018 г., във връзка с провеждането на обучителна европейска среща по училищен проект „Еразъм+“, учители и ученици от България, Полша, Франция (Гваделупа), Испания и Италия посетиха ОП СПТО. Групата се запозна със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.

Провеждане на учебно-производствена практика в ОП СПТО

Днес, 16.07.2018 г., в ОП СПТО студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Биотехнологии“ II-ри курс и „Екология и опазване на околната среда III-ти курс проведоха учебно-производствена практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.

Посещение на журналисти от Република Украйна

Днес, 10.07.2018 г., журналисти от телевизионния канала ICTV на Република Украйна посетиха ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“.  Екипа се запозна с различните технологични етапи при третирането на смесения битов отпадък, от постъпването му на вход завод МБТ до производството на на RDF-гориво за оплзотворяване. По време на посещението беше заснето предаване на тема…

Посещение на делегация от Кралство Мароко

Днес, 20.06.2018 г., представители на правителството и община Казабланка на Кралство Мароко посети ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“. Делегацията прояви интерес към използваната технология в Завода за МБТ с цел възможното й прилагането при бъдещото изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци в община Казабланка.