Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /30.12.2023 – 05.01.2024/

Посрещнахме новата 2024 година без сериозни повреди в наличната техника и машини. ♻ Интензивното използване само на клетка №3 от ДНО „Садината“ през изминалата 2023 г., неизползването на СПТО с пълните му и производствени мощности, многократното превишаващи количества депониран отпадък по проект, доведе до бързото запълване на същата. През изминалата седмица е получен доклад за…

РЕМОНТ ВИХРОТОКОВ СЕПАРАТОР В МБТ

От 27.02.2023 г. вихротоковият сепаратор на линия 2, който е едно от основните съоръжения отговарящи за сепарацията на метали, не работи. През изминалата седмица пристигнаха необходимите резервни части за неговия ремонт. Подмяната на вала във вихротоковия сепаратор, представлява сложна технологична и техническа операция, която ще  бъде изпълнявана по предварително изготвен план и график. Линия 2…

ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА КЛЕТКА №4 ОТ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ. (ДНО) „САДИНАТА“

През цялата 2023 г., в резултат на забавеното, поетапно въвеждане на клетка №3 и клетка №4  на ДНО „Садината“,  е използвана за депониране само клетка №3. Увеличеното приемане и обезвреждане на битови отпадъци, неизползването на СПТО с пълните му и производствени мощности, произтичащи от неправилното управление на ресурсите, депонирането на многократното превишаващи количества отпадък по…

Проверка на новия мениджмънт на предприятието за отпадъци установи: Неефективното управление на отпадъците през годините поставя отново в риск София

Столичният завод за третиране на отпадъци (СПТО) не изпълнява целта си по предназначение и има потенциален риск София да преживее криза с боклука в следващите 3 години, ако не се вземат спешни мерки. Това установи  новият мениджмънт на СПТО по една от течащите проверките в завода. Основната цел на СПТО е “получаване и обработване на битови отпадъци, които…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /23.12.2023 – 29.12.2023/

♻ Установени са проблеми с фирмата за доставка на метали и метални изделия. Същата не отговаря на посочените форма и телефони за контакт в договора. В момента се извършва проверка на неизпълнени ангажименти от страна на фирмата; ♻ Предстои да бъде направена пълна ревизия на шеста клетка в сектор Биосушене. Капакът на клетката е унищожен,…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /16.12.2023 – 22.12.2023/

В дните преди коледните празници, продължаваме с проверката на всички машини и системи, за да може да протича нормален работен процес в предприятието. ♻ В работния процес е установена липса на изготвяне, на аварийни актове при възникване на непланирани прекъсвания и повреди. Това е практика, която ще бъде прекъсната; ♻ Продължават усилията ни за намаляване…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /08.12.2023 – 15.12.2023/

През изминалата седмица съсредоточихме всичките си усилия в стартирането на нормалната работа на предприятието. информация: СПТО

Бланки за предаване на биоразградими отпадъци на ИБТ „Хан Богров“

„Биоотпадъци“ са биоразградимите битови отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. Тук може да намерите бланки за предаване на хранителни биоотпадъци, за оползотворяване на територията на ИБТ „Хан Богров“. При доставка на странични животински продукти…

Състояние на  подвижна механизация в ОП СПТО към 11.12.2023

През изминалата седмица са изискани доклади за актуалното състояние на всички машини и системи от отговорните лица и началник смените.   Подвижната механизация в предприятието включва челни товарачи, мотокари, товарни автомобили, машини депо, почистващи машини, товарни автомобили за транспортиране на хранителни отпадъци  и други машини ИБТ. От предоставената информация са зачислени и три леки автомобила.…

Авария на автомобилна везна на изход МБТ

При проверка на автомобилните везни вход/изход на СПТО е установена авария при автомобилна везна на изход МБТ, която е аварирала на 18 май 2023 г и до 10.12.2023 е извън експлоатация. Данните на изход са въвеждани ръчно и не се е използвала автоматичната система за въвеждане на данни, с която разполага везната. В процеса на…