Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /03.02.2024 – 09.02.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /03.02.2024 – 09.02.2024/   През тази седмица:   ♻ Изготвихме бланки за ежедневни инспекции, които да ни дадат информация за реалното състояние на машините и съоръженията във всеки един момент на работния процес. ♻ Времето за реакция при непрекъснато възникващите аварийни…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /27.01.2024 – 02.02.2024/     През тази седмица:   ♻  В събота втора линия в приемна сграда излезе извън експлоатация. Аварийният екип на СПТО установи скъсана носеща греда ламела на подвижен под 01М0012. Съоръжението е отремонтирано и пуснато в късните часове…

Одитен доклад относно дейността на СПТО

    Одитен доклад За извършен одитен ангажимент за консултиране относно законосъобразност на извършваните в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и Столична община дейности през периода 01.01.2020 год. – 01.12.2023 година   ДОКЛАД ОДИТ

Услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

В „Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“, Приложение 37, може да намерите повече информация за цената на всички услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Биоотпадъците от паркове и градини, както и хранителните отпадъци, нямат място в сивите кофи за смесен битов…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /20.01.2024 – 26.01.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /20.01.2024 – 26.01.2024/   През изминалата седмица: ♻ Продължават ремонтно-възстановителните дейности по лентовия транспортьор от служителите на СПТО. Изпитанията на лентата са направени, очакваме пускане и въвеждане в експлоатация на 27.01.2024г. ♻ Направена е ревизия на обезпрашителната система и е констатирано, че…

Започна раздаването на компост срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София

Започна раздаването на компост срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София. Ежегодната кампания на Столична община и СПТО за безплатно раздаване на компост, произведен в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ към Столичния завод за третиране на отпадъците, продължава. Всеки гражданин, срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /13.01.2024 – 19.01.2024/

Измина една изключително динамична седмица, през която: ♻ В ранните часове на 13.01.2024 г., в 02:20 през нощта се запалва един от трите лентови транспортьора, които свързват сграда „Биосушене“ и  сграда „ Производство на RDF-гориво“. Бързата реакция на работниците и аварийните екипи са предотвратили по-големи поражения. Инцидентът е локализиран и овладян. Според експертите най-вероятната причина…

Бърза реакция след възпламеняване на литиево-йонна батерия в СПТО

В ранните часове на 13.01.2024 г., в 02:20 през нощта, е забелязан пушек от една от линиите, която свързва сграда „Биосушене“ и  сграда „ Производство на RDF-гориво“. Бързата реакция на работниците, аварийните екипи са предотвратили по-големи поражения. Инцидентът е локализиран и овладян, като според експертите най-вероятната причина за възникването му е възпламеняване на литиево-йонна батерия,…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /06.01.2024 – 12.01.2024/

♻ На 09.01.2024 г. участвахме в пресконференция, на която беше представен докладът от проведения през последния месец одит. ♻ Съгласно получените констатации и препоръки, ще бъдат предприети всички действия, за да бъдат прекратени недобрите практики, които са приемани за норматив в ОП СПТО ♻  На 08.01.24 г. възникна авария със скъсан лентов транспортьор на лента…

ИНФОРМАЦИЯ относно продажба на компост на физически лица

От  21.07.2022 година с Решение на Столичен общински съвет № 555 се „Одобрява продажбата чрез публичен търг, или на стоковите борси, или публично оповестен конкурс“, а това означава, че компост, произвеждан на ИБТ „Хан Богров“ не може да бъде продаван свободно на граждани и юридически лица. Докато няма официално решение на Столичния общински съвет, който…