ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ В ОП СПТО

На 22.03.2024 г., на територията на ОП СПТО, бе проведена среща, на която се обсъди възможностите за изграждане на информационна система за проследяване, мониторинг и надзор. Системата е част от информационната система за управление на отпадъците на Столична Община. Чрез нея ще се осъществява контрол на дейностите, които са  свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /16.03.2024 – 22.03.2024/

През тази седмица:   ♻ В изпълнение на създадения План за действие за възстановяване на нормалната работа на ОП СПТО, продължава превантивната смяна на лентовите транспортьори, които са в недобро техническо състояние; ♻ Организираха се дейности и бе подменен въжеводача на кран 2 в приемна сграда; ♻ С цел подобряване на работата са променени настройките…

Г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО, взе участие в Кариерния форум 2024 на Биологическия факултет

На 20 март 2024 г., г-н Николай Савов, директор на ОП СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци), взе участие в Кариерния форум на Биологическия факултет. Събитието се проведе в сградата на факултета, бул. „Драган Цанков“ №8 Г-н Савов успя да представи на студентите и докторантите дейността на ОП СПТО и възможностите за професионално и…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /02.03.2024 – 15.03.2024/

През отчетния период: В съответствие с изпълнението на втора стъпка от създадения „План за действие“ и възстановяване на нормалната работа на предприятието, е извършена превантивна смяна на няколко лентови транспортьора. Възстановена е нормалната работа на вибросита №1 и №2 в сграда РДФ производство; Възстановени са и са калибрирани лазерните нивомери на подвижни подове 1-3 в…

ОП „СПТО“ – 100 дни от встъпването в длъжност на Николай Савов – предизвикателства и търсене на решения

На стотния ден от встъпването ми като временно изпълняващ длъжността директор на ОП СПТО, е време да направя отчет, отчет – равносметка на свършеното до тук  и какво ни предстои от сега нататък. В края на месец ноември заварих едно неработещо предприятие. Заводът не успяваше да преработва входящия отпадък, събиран на територията на Столична община,…

„ДЕЦАТА ЗНАЯТ КАК“

ОП СПТО организира еко инициатива    „ДЕЦАТА ЗНАЯТ КАК“   Днес отправяме покана към всички училища на територията на Столична община, за да направим първата крачка. В продължение на 5 седмици /11.03.2024г. – 15.04.2024г./ ще бъде организирано разделно събиране на рециклиуемите отпадъци, които са генерирани от учебните заведения. За целта ще се раздадат чували с…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /23.02.2024 – 01.03.2024/

През тази седмица:   ♻ В съответствие на предписанията, които получихме от проведения одит и изготвения план за действие, в момента се извършва пълна /реална/ инвентаризация на цялото имущество на ОП СПТО. Назначените комисии извършват инвентаризация на дълготрайните материални и нематериални активи, материалните запаси на склад и употреба и паричните средства и разчетите на ОП…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /17.02.2024 – 23.02.2024/

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /17.02.2024 – 23.02.2024/   ♻ Управленският екип на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ финализира Оздравителния план, разработен в следствие на получения през януари одитен доклад. Чрез него се определят стъпките и начините за отстраняване на констатираните нередности, за да…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /10.02.2024 – 16.02.2024/

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /10.02.2024 – 16.02.2024/ През тази седмица: ♻ Съобразено със създадения на план за действие за възстановяването на ОП „СПТО“, започнахме планов ремонт по възстановяване на хидравличната система на грайфера, на кран 2 в сектор „Биосушене“. При проверка е установено износване на…

Официална позиция на ОП СПТО

Официална позиция на ОП СПТО   Уважаеми партньори и заинтересовани страни, Днес бихме искали да изразим нашата официална позиция относно недобрите търговски практики, с които се сблъскваме през последния месец. Тези практики включват, но не се ограничават до непочтени конкурентни действия, липса на прозрачност в търговските отношения, нарушаване на договорни задължения и некоректни офертни цени,…