Успешно приключване на „ЕТАП 2 на „Изграждане на информационна система за проследяване/мониторинг/надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудването и съоръженията в ОП СПТО, като част от информационната система на Столична Община“

На 08.05.2024г. успешно приключи „ЕТАП 2: „Разработка на  информационната система“ и от 13/05/24г. изпреварващо преминаваме към реализацията на „ЕТАП 3 – Внедряване на системата“ по договор ПТО22-ДГ-55-50/09.12.2022г с предмет: „Изграждане на информационна система за проследяване/мониторинг/надзор на дейностите свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудването и съоръженията в ОП СПТО, като част от информационната система…

Отчет Николай Савов – директор на Столично предприятие за третиране на отпадъци /26.04.2024 – 03.05.2024/

През тази седмица:   ♻ След обявяването на първия търг с явно наддаване за продажбата на рециклируеми материали, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците (ЗУО), представители на 16 фирми направиха оглед на събраните на територията на ОП СПТО отпадъци. Огледи се…

Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /20.04.2024 – 26.04.2024/

  През тази седмица:   ♻ В изпълнение на възстановяването на проектните параметри на ОП СПТО е сменен лентов транспортьор на отварач №4. При огледа се установена захабена и скъсана лента. Секцията е обслужена основно и е подменена транспортната лента. През тази седмица е сменен и лентов транспортьор 04М1131 на лазерен сепаратор;     ♻…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /13.04.2024 – 19.04.2024/

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /13.04.2024 – 19.04.2024/ През тази седмица: Контролът върху фирмите, които извършват ремонтни дейности на територията на ОП СПТО, е безкомпромисен. При извършване на ремонтни дейности, те трябва да покриват високи изисквания, които да отговарят на качеството на фирмите – доставчици. Това изискване…

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“

Столична община обявява търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА…

Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.) за класификация на отпадъците, преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност Садината, без включен транспорт” по 8 (осем) обособени позиции

Продължителната ни работа за повишаване на качеството на РДФ горивото и срещите с фирми, притежаващи разрешение за неговото оползотворяване, даде резултат и днес обявяваме първата обществена поръчка относно: Приемане и оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г.…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.04.2024 – 12.04.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.04.2024 – 12.04.2024/   През тази седмица:   ♻ На Технически съвет, проведен на територията на ОП СПТО, на който присъстваха представители на Столична община и ОП СПТО, проектантите на депото представиха доклад за състоянието на депото, свободният му обем и информация…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/   През тази седмица:   ♻ Във връзка с изпълнението на План за възстановяване на работата на завода, започна извършването на реална и актуална оценка на техническото състояние на надзорни съоръжения – двугредови мостови кранове, които са въведени…

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /23.03.2024 – 29.03.2024/

  През тази седмица:   ♻ В изпълнение на плана за възстановяване, на работата на ОП СПТО, са подменени неработещите електромагнитни клапани на втори NIR сепаратор, както и всички дефектирали халогенни лампи на всички NIR сепаратори. Калибрирани са и скенерните им блокове; ♻ След проведена среща с представители на „Дестинация България“ започнаха спешни ремонтни дейности…