Загриженост за завода за отпадъци или тенденциозно посещение…

Днес за пореден път беше направен опит за умишлена заблуда на гражданите на София. Да, ние стоим зад прозрачността и за нас работата стои на първо място. За последните шест месеца сме приели стотици посетители – ученици, студенти, стажанти, обикновени граждани, представители на неправителствени организации, общински съветници и медиите. Всяка седмица се публикуват подробни отчети…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/

Отчет Николай Савов  – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /05.07.2024 – 11.07.2024/   През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 7 874 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 358 т. Достигнатият седмичен процент е 4,55%. За същият период през изминалата година са отделени 102 т.…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /22.06.2024 – 28.06.2024/

През тази седмица:   ♻ През тази седмица обработихме 8 028 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 313 т. Достигнатият седмичен процент е 3,9 %. За същият период през изминалата година са отделени 105 т. рециклируеми отпадъци. Обработени зелени отпадъци 219 т., а обработените хранителни отпадъци 146 тона. ♻ В ОП…

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2024 г. за продажба на движими вещи – смесена пластмаса и цветни метали, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на с Решение № 446 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична…

Регионална среща по проекта CIBUS се проведе в гр. София

На 18 и 19 юни 2024 г., партньори от 8 региона по проекта CIBUS на ЕС се срещнаха за първи път на живо в гр. София. Това бе първата физическа, междурегионална среща на участниците, които успяха да направят една виртуална обиколка по темата за загубата и разхищението на храната. Събитието бе  организирано в хибриден режим,…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /08.06.2024 – 14.06.2024/

През тази седмица: През тази седмица обработихме 8 291т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 345 т. Достигнатият седмичен процент е 4,16%. За същият период през изминалата година са отделени 92 т. рециклируеми отпадъци. В ОП СПТО се осъществява строг контрол на приеманите отпадъци. Всяко съмнение за злоупотреба и нарушаване на…

ОТЧЕТ НИКОЛАЙ САВОВ – ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /31.05.2024 – 07.06.2024/

Отчет Николай Савов – директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /31.05.2024 – 07.06.2024/ През тази седмица: През тази седмица отчитаме 8 505, 02 т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 343, 64 т. Достигнатият седмичен процент е 4, 04%. За същият период през изминалата година са отделени 227,52 т. рециклируеми…

Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /25.05.2024 – 31.05.2024/

През тази седмица: В изпълнение на създадения план за възстановяване на нормалната работа на ОП СПТО е извършена подмяна на транспортна лента и бордовите ленти, на лентов транспортьор 04М4081 сграда-РДФ; Възстановен е лагер от страна на задвижването /вибросито 2/ в сграда РДФ Успяхме да извършим пълно обслужване на машините от автопарка на ОП СПТО. Голяма…

Посещение от служебните екипи на Столична дирекция ПБЗН в ОПСПТО

Във връзка с изучаване на оперативната обстановка в ОП СПТО и подготовката за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, на 27, 28, 29 и 30 май 2024 г. имахме посещение от служебните екипи на Столична дирекция ПБЗН. Занятията бяха ръководени от Началник УПБЗН „Кремиковци“ към Осма РСПБЗН и инспектор пожарогасителна и спасителна дейност. Екипите извършиха…

София и Атланта с партньорска програма за обмен на идеи за иновативни модели за градско развитие

София и Атланта отвориха вратите си за диалог, партньорство и обмен на добри практики за идентифициране на иновативни модели за градско развитие. Като част от това сътрудничество, което стартира през януари 2024 г., столицата беше посетена от делегация от град Атланта в състав Чандра Чарли и Джон Ръдърфорд Сейдел, съответно главен и заместник-директор по устойчивост,…