Провеждане на учебна практика

Днес, 10.07.2019 г., в ОП СПТО студенти от магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“, „Биобизнес и биопредприемачество“ и „Екомениджмънт“ при Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проведоха лятна учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 28.05.2019 г., студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и специалност „Газова, горивна и пречиствателна техника и тенологии“ проведоха учебна практика в ОП СПТО. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.

Посещение в ОП СПТО

Днес, 08.05.2019 г., студенти от Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, профил „Пречистване“ посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе във връзка с разработване на проект на тема „Третиране на битови отпадъци“. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и Пречиствателна…

Провеждане на учебна практика в ОП СПТО

Днес, 09.04.2019 г., в ОП СПТО студенти от Лесотехнически университет, факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ IV-ти курс проведоха учебна практика. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“, както и пречиствателните съоръжения за отпадъчни…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 21.03.2019 г., студенти от Висшето Училище на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (ВУФАМ) от две магистърски програми, специалност „Международен транспорт“, профил Централна и Източна Европа, и специалност „Бизнес администрация“, посетиха ОП СПТО. Учебното посещение се проведе в рамките на курсовете по Мениджмънт на доставките, производство и качество, и Логистика. Групата се запозна със съоръженията…

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.11.2018 г., студенти от ESFAM, специалност „Публична администрация“ посетиха ОП СПТО. Във връзка с разработването на проект, свързан с управление на отпадъците, студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво.

 

Посещение в ОП СПТО

Днес, 22.10.2018 г., във връзка с провеждането на обучителна европейска среща по училищен проект „Еразъм+“, учители и ученици от България, Полша, Франция (Гваделупа), Испания и Италия посетиха ОП СПТО. Групата се запозна със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и ИБТ „Хан Богров“.