По инициатива на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ организира Ден на отворените врати на Инсталация за биологично третиране на отпадъци „Хан Богров“. Събитието ще се проведе на 31 Август 2015 г., понеделник, в работно време (от 09:00 до 17:00 ч.). Денят на отворените врати предоставя възможност представители на медиите и всички заинтересовани страни  да получат актуална информация и да се включат в открита дискусия във връзка с управлението и дейността на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.