Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /08.06.2024 – 14.06.2024/

През тази седмица: През тази седмица обработихме 8 291т. входящ отпадък /при капацитет 7 863 тона/ и отделени рециклируеми 345 т. Достигнатият седмичен процент е 4,16%. За същият период през изминалата година са отделени 92 т. рециклируеми отпадъци. В ОП СПТО се осъществява строг контрол на приеманите отпадъци. Всяко съмнение за злоупотреба и нарушаване на…