Отчет Николай Савов – изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/

Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /29.03.2024 – 05.04.2024/   През тази седмица:   ♻ Във връзка с изпълнението на План за възстановяване на работата на завода, започна извършването на реална и актуална оценка на техническото състояние на надзорни съоръжения – двугредови мостови кранове, които са въведени…

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“

Съобщение по чл. 20, ал. 4 провеждане на обществена поръчка за събиране на оферти за избор на изпълнител по ЗОП с предмет: „Ремонт на електродвигатели за нуждите на ОП СПТО“ Прилож.-№1-образец-на-ценова-оферта-ремонт-ел.-двигатели Съобщение-по-чл.20-ал.4