Отчет Николай Савов  – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /16.03.2024 – 22.03.2024/

През тази седмица:   ♻ В изпълнение на създадения План за действие за възстановяване на нормалната работа на ОП СПТО, продължава превантивната смяна на лентовите транспортьори, които са в недобро техническо състояние; ♻ Организираха се дейности и бе подменен въжеводача на кран 2 в приемна сграда; ♻ С цел подобряване на работата са променени настройките…