Отчет Николай Савов – временно изпълняващ длъжността директор Столично предприятие за третиране на отпадъци /02.03.2024 – 15.03.2024/

През отчетния период: В съответствие с изпълнението на втора стъпка от създадения „План за действие“ и възстановяване на нормалната работа на предприятието, е извършена превантивна смяна на няколко лентови транспортьора. Възстановена е нормалната работа на вибросита №1 и №2 в сграда РДФ производство; Възстановени са и са калибрирани лазерните нивомери на подвижни подове 1-3 в…