Услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

В „Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община“, Приложение 37, може да намерите повече информация за цената на всички услуги, предоставяни от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Биоотпадъците от паркове и градини, както и хранителните отпадъци, нямат място в сивите кофи за смесен битов…