Авария на автомобилна везна на изход МБТ

При проверка на автомобилните везни вход/изход на СПТО е установена авария при автомобилна везна на изход МБТ, която е аварирала на 18 май 2023 г и до 10.12.2023 е извън експлоатация. Данните на изход са въвеждани ръчно и не се е използвала автоматичната система за въвеждане на данни, с която разполага везната. В процеса на…

Започна раздаването на компост срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София

Ежегодната кампания на Столична община  и СПТО за безплатно раздаване на компост, произведен в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ към Столичния завод за третиране на отпадъците, е възобновена.   Всеки гражданин, срещу квитанция за платена такса смет за недвижим имот в София, може да получи 10 кг висококачествен компост на място в ИБТ „Хан…