ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За доставка на специализирани измервателни уреди и прибори

Обособена позиция №1 – Доставка на преносим Рефлектометър (Time Domain Reflectometer) – 1 брой; Обособена позиция №2 – Доставка на цифров True RMS мултимер – 1 брой и 2 броя комбинирани измервателни уреди (тестер на изолационно съпротивление/ мултимер); Обособена позиция №3 – Доставка на цифрови True RMS амперклещи – 2 броя; Обособена позиция №4 –…