ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ – За избор на изпълнител на услуга „абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения“

Абонаментно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, намиращи се на територията на ОП СПТО, съгласно изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обн., ДВ бр.73/17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г.). Пазарно проучване Приложение №1 Ценова оферта